วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร. เกี่ยวกับวินัย โดยมี คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

160

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร. เกี่ยวกับวินัย โดยมี คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน