วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ต้อนรับ ดร.เจสัน แพนเดีย-วูด ผอ.อำนวยการฝ่ายความร่วมมือและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ สถาบันสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม เทร้นท์ สหราชอาณาจักร และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาข้าราชการตำรวจไทย และจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การรับมือกับปัญหารุนแรงทางการเมืองและศาสนา : ในมุมนานาประเทศ” ณ รร.นรต. อ.สามพราม จว.นครปฐม โดยมี รอง ผบช.รร.นรต. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

86

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ต้อนรับ ดร.เจสัน แพนเดีย-วูด ผอ.อำนวยการฝ่ายความร่วมมือและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ สถาบันสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม เทร้นท์ สหราชอาณาจักร และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาข้าราชการตำรวจไทย และจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การรับมือกับปัญหารุนแรงทางการเมืองและศาสนา : ในมุมนานาประเทศ” ณ รร.นรต. อ.สามพราม จว.นครปฐม โดยมี รอง ผบช.รร.นรต. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

แบ่งปัน