วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมบริหาร สท. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด สท. เข้าร่วมประชุม

145

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมบริหาร สท. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด สท. เข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน