วันที่ 21 ธันวาคม 2558 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมีผู้แทนจาก บช.น. และหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.

379

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมีผู้แทนจาก บช.น. และหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.
IMG_6521IMG_6532  IMG_6519

แบ่งปัน