วันที่ 21 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้รับรางวัลความเป็นเลิศตามแผนยุทธการ Empowerment ของ กต.ตร. กทม. ปี 2558 ทั้งสิ้น 43 รางวัล แบ่งเป็น 1. รางวัลสถานีตำรวจ และ กต.ตร. สถานีตำรวจ ระดับดีเยี่ยม และดี จำนวน 32 รางวัล 2. รางวัล บก.น.และ อนุ กต.ตร.กทม. ระดับดี จำนวน 4 รางวัล และ 3. รางวัลบุคคลดีเด่นระดับ บก.น. และ บช.น. ระดับดีเยี่ยม จำนวน 7 รางวัล โดยมี พล.ต.อ.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ที่ปรึกษา(สบ10), พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.พิสิฎฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะ อนุ กต.ตร.กทม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องศรียานนท์

265

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้รับรางวัลความเป็นเลิศตามแผนยุทธการ Empowerment ของ กต.ตร. กทม. ปี 2558 ทั้งสิ้น 43 รางวัล แบ่งเป็น 1. รางวัลสถานีตำรวจ และ กต.ตร. สถานีตำรวจ ระดับดีเยี่ยม และดี จำนวน 32 รางวัล 2. รางวัล บก.น.และ อนุ กต.ตร.กทม. ระดับดี จำนวน 4 รางวัล และ 3. รางวัลบุคคลดีเด่นระดับ บก.น. และ บช.น. ระดับดีเยี่ยม จำนวน 7 รางวัล โดยมี พล.ต.อ.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ที่ปรึกษา(สบ10), พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.พิสิฎฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะ อนุ กต.ตร.กทม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องศรียานนท์
IMG_9999IMG_9966 IMG_9969 IMG_9779 IMG_9768

แบ่งปัน