วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านบริหารจัดการประชุมและพิธีการ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ ลก.ตร., พ.ต.อ.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

137

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์  วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านบริหารจัดการประชุมและพิธีการ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ ลก.ตร., พ.ต.อ.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน