วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.สุรพล พินิจชอบ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 124/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์ และคดีสำคัญ ในรอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

268

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.สุรพล  พินิจชอบ  ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.  เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 124/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์ และคดีสำคัญ ในรอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน