วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร./พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6/2560 โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ตร. เข้าร่วมประชุม

156

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 ตร./พล.ต.อ.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม  รอง ผบ.ตร.  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ครั้งที่ 6/2560  โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ตร. เข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน