วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ไพศาล เชื้อรอด ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 128/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์ และคดีสำคัญ ในรอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

101

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ไพศาล เชื้อรอด ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 128/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์ และคดีสำคัญ ในรอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน