วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ และ ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

109

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ และ ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน