วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9 โดยมี พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท. และผู้แทนหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

120

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.ชัยพจน์  สุวรรณรักษ์  รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9 โดยมี พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท. และผู้แทนหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน