วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง รอง ผบช.สกพ. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 130/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

377

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง รอง ผบช.สกพ. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 130/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม 

แบ่งปัน