ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ครูการบิน นักบิน และครูวิชาภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน (วันที่ 14 มี.ค. 59)

438

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ครูการบิน นักบิน และครูวิชาภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน (วันที่ 14 มี.ค. 59)

FullScreen Mode
แบ่งปัน