วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ ตร. ครั้งที่ 2/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

66

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ ตร. ครั้งที่ 2/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน