วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสารนิเทศ / พ.ต.อ.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามสถานการณ์และประเด็นข่าวที่น่าสนใจ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม

284

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสารนิเทศ / พ.ต.อ.ชัยพจน์  สุวรรณรักษ์  รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามสถานการณ์และประเด็นข่าวที่น่าสนใจ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน