เนื่องด้วยสมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดทำโครงการเย็บชุดชั้นใน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นั้น ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอส่งมอบชุดชั้นใน จำนวน 95 ตัว ให้กับ โรงพยาบาลตำรวจ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ต่อไป

136

เนื่องด้วยสมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดทำโครงการเย็บชุดชั้นใน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นั้น  ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอส่งมอบชุดชั้นใน จำนวน 95 ตัว ให้กับ โรงพยาบาลตำรวจ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ต่อไป

แบ่งปัน