วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านตำรวจ / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบทองคำ ให้กับผู้ถูกสลากบำรุงกาชาดไทย ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) โดยในวันนี้ ได้มอบทองคำหนัก 50 บาท จำนวน 1 รางวัล ให้กับผู้โชคดี และมอบรางวัล อื่นๆ จำนวน 16 รางวัล

205

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านตำรวจ / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบทองคำ ให้กับผู้ถูกสลากบำรุงกาชาดไทย ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) โดยในวันนี้ ได้มอบทองคำหนัก 50 บาท จำนวน 1 รางวัล ให้กับผู้โชคดี และมอบรางวัล อื่นๆ จำนวน 16 รางวัล

แบ่งปัน