วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

212

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.ดุสิต  สังขะเมฆะ  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำเดือนพฤษภาคม  โดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน