ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสื่อสารมวลชน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)

215

ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสื่อสารมวลชน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)

FullScreen Mode
แบ่งปัน