วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รอง ผบช.ตชด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยศึกษา แก้ไข ปรับปรุง แผนการรักษาความสงบ (กรกฎ/52) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

178

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รอง ผบช.ตชด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยศึกษา แก้ไข ปรับปรุง แผนการรักษาความสงบ (กรกฎ/52) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน