วันที่ 5 มกราคม 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดต่างๆของ ร่างกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

149

วันที่ 5 มกราคม 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดต่างๆของ ร่างกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_9907IMG_9885 IMG_9919 IMG_9908

แบ่งปัน