วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติด้านป้องกันและปราบปรามของชุด ปนม.ตร. ครั้งที่ 6/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

242

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติด้านป้องกันและปราบปรามของชุด ปนม.ตร. ครั้งที่ 6/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน