วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำรงตำแหน่งการทูต ครั้งที่ 1/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

115

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำรงตำแหน่งการทูต ครั้งที่ 1/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน