วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 6/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

167

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 6/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน