วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 149/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์และประเด็นคดีสำคัญ ในรอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

390

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 149/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์และประเด็นคดีสำคัญ ในรอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน