วันที่ 8 มกราคม 2559 พล.ต.ต.ธนันทร์กิตติ์ บุณยสิงห์ ผบก.มน./รอง หน.ฝอ.ศปก.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก. รายงานสถานการณ์ ครั้งที่ 8/2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.

794

วันที่ 8 มกราคม 2559 พล.ต.ต.ธนันทร์กิตติ์ บุณยสิงห์ ผบก.มน./รอง หน.ฝอ.ศปก.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก. รายงานสถานการณ์ ครั้งที่ 8/2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.
IMG_1662_resizeIMG_1668_resize  IMG_1656_resize

แบ่งปัน