วันที่ 31 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ยุคสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษก รองโฆษก และประชาสัมพันธ์ จากทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนกว่า 50 นาย ณ อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

264

วันที่ 31 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ยุคสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษก รองโฆษก และประชาสัมพันธ์ จากทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนกว่า 50 นาย ณ อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

แบ่งปัน