วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2560 โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร., คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

1084

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2560 โดยมี พล.ต.ท.มนู  เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร., คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน