วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 5/2560 โดยมี รอง ผบ.ตร., กรรมการฯ, และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

965

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ  ครั้งที่ 5/2560 โดยมี รอง ผบ.ตร., กรรมการฯ, และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน