วันที่ 11 มกราคม 2559 พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผบช.สกพ. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. และรับฟังการรายงานสถานการณ์ประจำวัน ครั้งที่ 11/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

364

วันที่ 11 มกราคม 2559 พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผบช.สกพ. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. และรับฟังการรายงานสถานการณ์ประจำวัน ครั้งที่ 11/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
IMG_0572 IMG_0588 IMG_0581 IMG_0575

แบ่งปัน