วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 50/2560 โดยมีผู้แทน ก.ป.ป.กีฬาประเภทต่างๆเข้าร่วมประชุม

237

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 50/2560 โดยมีผู้แทน ก.ป.ป.กีฬาประเภทต่างๆเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน