วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร./ พล.ต.ท.ดุสิต สังฃะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

92

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร./ พล.ต.ท.ดุสิต สังฃะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

แบ่งปัน