วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ ลก.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงห้องประชุม ตร. และของที่ระลึก โดยมี พ.ต.อ.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

327

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์  ลก.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงห้องประชุม ตร. และของที่ระลึก โดยมี พ.ต.อ.ชัยพจน์  สุวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน