วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว รอง ผบช.กมค. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 157/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

211

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว รอง ผบช.กมค. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 157/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน