วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30. น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมบริหาร สท. โดยมีข้าราชการตำรวจ สท. ระดับ สว. ขึ้นไปร่วมเข้าประชุม

162

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30. น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมบริหาร สท. โดยมีข้าราชการตำรวจ สท. ระดับ สว. ขึ้นไปร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน