วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามคำสั่ง ตร. ที่ 213/2560 โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

109

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม  รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามคำสั่ง ตร. ที่ 213/2560 โดยมี พล.ต.ท.มนู  เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน