วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดการประชุมความร่วมมือ ไทย – ลาว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

215

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดการประชุมความร่วมมือ ไทย – ลาว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน