วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร สทส.ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

190

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร สทส.ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน