วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปลป.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลกับ บช.น., บช.ภ.1-9 และ ศชต.

167

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปลป.ตร.) โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลกับ บช.น., บช.ภ.1-9 และ ศชต.

แบ่งปัน