วันที่ 14 มกราคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ที่ดินและอาคารสถานที่ ตร. โดยมีผู้แทนจากกรมธนารักษ์ และผู้แทนจากหน่วยงานใน ตร. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.

113

วันที่ 14 มกราคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ที่ดินและอาคารสถานที่ ตร. โดยมีผู้แทนจากกรมธนารักษ์ และผู้แทนจากหน่วยงานใน ตร. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.
IMG_3116_resize IMG_3137_resize IMG_3118_resize

แบ่งปัน