วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดธุรกิจรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 3/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

241

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดธุรกิจรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 3/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน