วันที่ 15 มกราคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตร. โดยมีผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ ใน สกพ. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร.

204

วันที่ 15 มกราคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตร. โดยมีผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ ใน สกพ. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร.
IMG_3251_resizeIMG_3257_resize IMG_3245_resize

แบ่งปัน