วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคดีการค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

284

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคดีการค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน