วันที่ 26 มิ.ย. 60 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ร่วมกับ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ตร. กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการปฏิบัติตาม ม.7 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ.2559 ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

295

วันที่ 26 มิ.ย. 60 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ร่วมกับ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ตร. กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการปฏิบัติตาม ม.7 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ.2559  ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน