วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของ ตร. ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

90

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของ ตร. ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน