วันที่ 20 มกราคม 2559 คุณเพ็ญพิมล กีรติขจร อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณสุนทราภรณ์ กลิ่นพงษา คุณสุขุมาล ชิงดวง เข้าตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจ จ.ส.ต.ทนุวงศ์ สุธรรม ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ รพ.ตร.

235

วันที่ 20 มกราคม 2559 คุณเพ็ญพิมล กีรติขจร อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณสุนทราภรณ์ กลิ่นพงษา คุณสุขุมาล ชิงดวง เข้าตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจ จ.ส.ต.ทนุวงศ์ สุธรรม ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ รพ.ตร.
IMG_6037IMG_6045 IMG_6021 IMG_6004

แบ่งปัน