วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ตร.

89

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน