วันที่ 20 มกราคม 2559 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ นำบัตรความสุข และของที่ระลึกพระราชทาน แก่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 ณ ห้องพรหมนอก

198

วันที่ 20 มกราคม 2559 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ นำบัตรความสุข และของที่ระลึกพระราชทาน แก่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 ณ ห้องพรหมนอก
IMG_2213 IMG_2203 IMG_2199 IMG_2197

แบ่งปัน