วันที่ 21 มกราคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (ว่าด้วยการให้อำนาจดักรับและเข้าถึงพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนคดีอาญา) โดยมี พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ตร. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 4 ตร.

166

วันที่ 21 มกราคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (ว่าด้วยการให้อำนาจดักรับและเข้าถึงพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนคดีอาญา) โดยมี พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ตร. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 4 ตร.
IMG_3539_resizeIMG_3543_resize  IMG_3537_resize

แบ่งปัน