วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานปราบปรามการประทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ปนม.ตร.) ครั้งที่ 7/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

142

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานปราบปรามการประทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ปนม.ตร.) ครั้งที่ 7/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน